Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 B 7427479 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 17/10/1994 Đồng Nai CĐ Dược Khá 977
2 B 7427480 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/03/1994 BR-VT CĐ Dược Khá 978
3 B 7427481 Hồ Nguyễn Kim Khánh Nữ 02/09/1994 An Giang CĐ Dược Khá 979
4 B 7427482 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 02/10/1994 Gia Lai CĐ Dược Khá 980
5 B 7427483 Ngô Lý Ngọc Mai Nữ 20/08/1994 TP.HCM CĐ Dược Khá 981
6 B 7427484 Vũ Đức Mạnh Nam 25/10/1993 Sông Bé CĐ Dược Khá 982
7 B 7427485 Trương Hoài Thư Nữ 10/07/1994 Gia Lai CĐ Dược TB - Khá 983
8 B 7427486 Nguyễn Hoàng Mai My Nữ 08/04/1994 Sông Bé CĐ Dược TB - Khá 984
9 B 7427487 Trần Trọng Ngời Nam 07/03/1993 Lâm Đồng CĐ Dược TB - Khá 985
10 B 7427488 Nguyễn Thành Đạt Nam 24/01/1994 Sông Bé CĐ Dược TB - Khá 986