Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 B 182460 Phu Thị Thanh Thủy Nữ 04/07/1993 Bắc Giang CN Dược Khá 652
2 B 182461 Bùi Thị Ngọc Nghĩa Nữ 28/03/1993 Tây Ninh CN Dược Khá 653
3 B 182462 Chu Thị Loan Nữ 20/11/1993 Đắk Lắk CN Dược Khá 654
4 B 182463 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 20/11/1993 Bình Phước CN Dược Khá 655
5 B 182464 Nguyễn Cao Trúc Thư Nữ 20/10/1993 Sông Bé CN Dược Khá 656
6 B 182465 Phạm Thị Thu Hà Nữ 18/09/1993 Gia Lai CN Dược Khá 657
7 B 182492 Nguyễn Văn Tuấn Nam 07/04/1992 Nghệ An CN Dược Khá 684
8 B 182493 Nguyễn Thái Chương Nam 07/03/1993 Ninh Thuận CN Dược TB Khá 685
9 B 182494 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 21/11/1993 Bình Dương CN Dược TB Khá 686
10 B 182495 Trần Thế Thị Thanh Nga Nữ 01/10/1993 Đồng Nai CN Dược TB Khá 687