Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 B 182516 Hoàng Thiện Nam Lâm Đồng CN Dược Khá 708
2 B 182517 Trần Thi Thu Thiết Nữ Đắk Lắk CN Dược Khá 709
3 B 182553 Tạ Duy Dương Nam Đắk Lắk CN Dược Khá 737
4 B 182546 Trần Thị Ngọc Châu Nữ Sông Bé CN Dược TB Khá 738
5 B 182547 Trương Ngọc Tố Nguyên Nữ Sông Bé CN Dược TB Khá 739
6 B 182548 Trần Thị Ngọc Đào Nữ Gia Lai CN Dược TB Khá 740
7 B 182549 Nguyễn Đức Tuyển Nam Đắk Lắk CN Dược TB Khá 741
8 B 182550 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nữ Sông Bé CN Dược TB Khá 742
9 B 182551 Phan Thị Thuỳ Anh Nữ Kiên Giang CN Dược TB Khá 743
10 B 182522 Trần Thị Lan Anh Nữ Thái Bình CN Dược TB Khá 744