Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 B 182552 Nguyễn Tuấn Anh Nam Đắk Lắk CN Dược TB Khá 745
2 B 182554 Lê Thị Ngọc Hà Nữ Hà Tĩnh CN Dược TB Khá 746
3 B 182555 Nguyễn Quỳnh Bảo Trang Nữ Sông Bé CN Dược TB Khá 747
4 B 182556 Trần Thị Duyên Nữ Thanh Hóa CN Dược TB Khá 748
5 B 182557 Bùi Văn Vui Nam Long An CN Dược TB Khá 749
6 B 182740 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 10/08/1994 Ninh Thuận CĐ Dược Giỏi 926
7 B 182741 Trần Thị Thu Yến Nữ 20/04/1994 Lâm Đồng CĐ Dược Giỏi 927
8 B 182742 Nguyễn Thị Soa Nữ 10/12/1994 Hà Tỉnh CĐ Dược Giỏi 928
9 B 182743 Phạm Khánh Trang Nữ 12/11/1994 Đồng Nai CĐ Dược Giỏi 929
10 B 182744 Lương Văn Hùng Nam 23/04/1994 Sông Bé CĐ Dược Giỏi 930