Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 B 182745 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 22/02/1994 Sông Bé CĐ Dược Giỏi 931
2 B 182746 Bùi Thị Uyên Nữ 27/01/1994 Đắk-Lắk CĐ Dược Giỏi 932
3 B 182747 Đỗ Thùy Trang Nữ 27/08/1994 Sông Bé CĐ Dược Giỏi 933
4 B 182748 Nguyễn Thị Thanh An Nữ 01/06/1994 Ninh Thuận CĐ Dược Giỏi 934
5 B 182749 Đinh Thị Hoài Nữ 04/06/1994 Đắk- Lắk CĐ Dược Giỏi 935
6 B 182750 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 03/08/1994 Đồng Nai CĐ Dược Giỏi 936
7 B 182751 Đào Thể Loan Nữ 29/05/1994 TP.HCM CĐ Dược Giỏi 937
8 B 182752 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 19/04/1994 Ninh Thuận CĐ Dược Giỏi 938
9 B 724473 Đinh Thị Hồng Nữ 08/01/1994 Bắc Giang CĐ Dược Khá 965
10 B 724474 Trần Thị Bích Loan Nữ 25/12/1993 Thanh Hóa CĐ Dược Khá 966