Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 B 724475 Bùi Thùy Dương Nữ 30/10/1994 Hải Hưng CĐ Dược Khá 967
2 B 724476 Lê Thị Lệ Uyên Nữ 16/07/1994 Lâm Đồng CĐ Dược Khá 968
3 B 724477 Nguyễn Hoàng Dung Nữ 06/09/1994 TP.HCM CĐ Dược Khá 969
4 B 724478 Trịnh Trần Thảo Nguyên Nữ 30/11/1994 BR-VT CĐ Dược Khá 970
5 B 7427533 Dương Hồng Phong Nam 11/10/1994 Quảng Trị CĐ Dược Khá 971
6 B 7427532 Phạm Thị Nhung Nữ 01/01/1993 Thanh Hóa CĐ Dược Khá 972
7 B 7427531 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 30/10/1994 Lâm Đồng CĐ Dược Khá 973
8 B 7427530 Dương Thị Nga Nữ 23/05/1993 TTHuế CĐ Dược Khá 974
9 B 7427529 Vòng Thành Nam 11/10/1991 TP.HCM CĐ Dược Khá 975
10 B 7427528 Phạm Tiểu Vũ Nữ 26/09/1993 Sóc Trăng CĐ Dược Khá 976